De naam Maxillaria (Ruiz et Pavon, 1794) is afgeleid van het Latijnse “maxilla”, dat “kaakbeen” betekent. Het “kaakbeen” is zichtbaar als de basis van het labellum, dat kin-vormig is. Het is niet bij alle Maxillaria soorten even eenvoudig dit “kin-kenmerk” te ontdekken. De verspreiding van het geslacht Maxillaria blijft beperkt tot (sub) tropisch Amerika. Binnen deze gebieden komt Maxillaria op een grote verscheidenheid van hoogtes voor. Er zijn Maxillaria soorten bekend die zich op een hoogte van 3500 meter boven zeeniveau weten te handhaven, vanzelfsprekend zijn dit mesofiele (koudeminnende) soorten. Over het aantal verschillende soorten Maxillaria bestaat nogal wat verwarring. De literatuurverwijzingen spreken over 300 tot 750 soorten.